I Love Ngoc Lan

Bai nhac Mon Qua Cho Que Huong

Em đang t́m bản nhạc “Món Quà Cho Quê Hương” do Cô Ngọc Lan hát, nếu anh chị nào có bài này th́ cho em xin với MP3 format (128kps or better). Xin gởi về email này : junkmail@ede.org
Cám ơn rất nhiều.
Tuan.

Posted by gje2122 2 comments

2 Comments

  1. Bài mà bạn muốn tên là “Một Chút Quà Cho Quê Hương”. Tôi sẽ gởi cho bạn dưới hình thức MP3

    Comment by Lẩm Cẩm — 8/27/2003 @ 2:51 pm
  2. Ca’m o*n ra^’t nhie^`u. My email address is junkmail@ede.org

    Comment by Tuan — 8/29/2003 @ 3:09 pm

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.