I Love Ngọc Lan

Bai nhac Mon Qua Cho Que Huong

Em đang tm bản nhạc “Mn Qu Cho Qu Hương” do C Ngọc Lan ht, nếu anh chị no c bi ny th cho em xin với MP3 format (128kps or better). Xin gởi về email ny : junkmail@ede.org
Cm ơn rất nhiều.
Tuan.

Posted by gje2122 2 comments

2 Comments

  1. Bài mà bạn muốn tên là “Một Chút Quà Cho Quê Hương”. Tôi sẽ gởi cho bạn dưới hình thức MP3

    Comment by Lẩm Cẩm — 8/27/2003 @ 2:51 pm
  2. Ca’m o*n ra^’t nhie^`u. My email address is junkmail@ede.org

    Comment by Tuan — 8/29/2003 @ 3:09 pm

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.