I Love Ngọc Lan

Hnh ảnh Ngọc Lan

Thảo đ hai lần thăm mộ Ngọc Lan v lần no cũng khc. Một trong những l do Thảo thấy rất gần gũi với Ngọc Lan l v Ngọc Lan cũng đạo Thin Cha giống mnh. Rất tiếc l Thảo đ chưa c dịp gặp gỡ Ngọc Lan ở ngoi đời. Lần thứ hai đi thăm mộ Ngọc Lan, Thảo thấy c một ch cũng khoảng gần 50 tuổi đứng trước mộ Ngọc Lan v rơm rớm nước mắt. Thảo thấy khng phải chỉ c những người bạn trẻ mới hm mộ Ngọc Lan m rất nhiều người lớn tuổi cũng rất thương tiếc người ca sĩ ny. Chnh người ch của Thảo m Ngọc Lan đến nỗi đ c lần bn với Thảo mở qun caf Ngọc Lan ở Atlanta. Nt hiền dịu, đơn sơ, giọng ht thin thần của Ngọc Lan đ thấm su vo trong lng của những người hm mộ. Đối với Thảo, c thể c những giọng ht hay hơn về kỷ thuật nhưng sẽ khng ai thay thế được m hưởng v hnh ảnh Ngọc Lan.

thaothdo

thaothdo

Posted by iLoveNgocLan comments

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.