I Love Ngoc Lan

H́nh ảnh Ngọc Lan

Thảo đă hai lần thăm mộ Ngọc Lan và lần nào cũng khóc. Một trong những lư do Thảo thấy rất gần gũi với Ngọc Lan là v́ Ngọc Lan cũng đạo Thiên Chúa giống ḿnh. Rất tiếc là Thảo đă chưa có dịp gặp gỡ Ngọc Lan ở ngoài đời. Lần thứ hai đi thăm mộ Ngọc Lan, Thảo thấy có một chú cũng khoảng gần 50 tuổi đứng trước mộ Ngọc Lan và rơm rớm nước mắt. Thảo thấy không phải chỉ có những người bạn trẻ mới hâm mộ Ngọc Lan mà rất nhiều người lớn tuổi cũng rất thương tiếc người ca sĩ này. Chính người chú của Thảo mê Ngọc Lan đến nỗi đă có lần bàn với Thảo mở quán café Ngọc Lan ở Atlanta. Nét hiền dịu, đơn sơ, giọng hát thiên thần của Ngọc Lan đă thấm sâu vào trong ḷng của những người hâm mộ. Đối với Thảo, có thể có những giọng hát hay hơn về kỷ thuật nhưng sẽ không ai thay thế được âm hưởng và h́nh ảnh Ngọc Lan.

thaothdo

thaothdo

Posted by iLoveNgocLan comments

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.