I ❤ Ngọc Lan

skip to navigation

Mua CD ủng hộ Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan


Bai nhac Mon Qua Cho Que Huong

Em đang tm bản nhạc “Mn Qu Cho Qu Hương” do C Ngọc Lan ht, nếu anh chị no c bi ny th cho em xin với MP3 format (128kps or better). Xin gởi về email ny : junkmail@ede.org
Cm ơn rất nhiều.
Tuan.

Posted by gje2122 on August 26, 2003 2 comments

2 Comments

  1. Bài mà bạn muốn tên là “Một Chút Quà Cho Quê Hương”. Tôi sẽ gởi cho bạn dưới hình thức MP3

    Comment by Lẩm Cẩm — 8/27/2003 @ 2:51 pm
  2. Ca’m o*n ra^’t nhie^`u. My email address is junkmail@ede.org

    Comment by Tuan — 8/29/2003 @ 3:09 pm

Leave a comment