I Love Ngoc Lan

Nhung lòi mê hoạc

Nhò có trang nÀy tôi mói biêt Ngoc Lan dã hát rât nhiêu bài vói Don Ho, và cung nhò trang này tôi mói biêt duoc rât nhiêu bài mói, dù là tôi có khá nhiêu CD cûa Ngoc Lan..
Mây hôm rày tôi nghe ban NhÛng Lòi Mê Hoac; tôi nghe nhu mình dã bi lòi ai dó làm “mê hoạc” . Giong cûa Ngoc Lan vùa sang vùa dê thuong, nua van xin nua thúc hôi mê hoạc.
Thât là dáng yêu!

4 Comments

 1. Nhung Loi Me Hoac is one of my all time favorite track of Ngoc Lan and Don Ho. Aren’t they creative or what? Her voice was really persuasive.

  Nhung le le do thuc su rat la me hoac va loi cuon.

  Comment by donny — 6/16/2003 @ 11:23 am
 2. Donny, cái hang production co. nào dã ra nhung CD Ngoc Lan-Don Ho?

  Comment by Ngoc — 6/16/2003 @ 1:49 pm
 3. Ngoc Lan Musique. Tua la ‘Nhung Loi me Hoac.’

  Comment by donny — 6/16/2003 @ 2:01 pm
 4. Bài này cũng có trong CD Ngoc Lan 5 (của May Production). Nl không nói mà chỉ hát

  Comment by Sweetie — 6/19/2003 @ 2:09 am