I Love Ngoc Lan

Giây phút giã từ

| Sweetie

Mình thích bài này cách đây 10 năm, nhưng đã bị thất lạc cả..9 năm rồi. Tự nhiên hôm nay tìm thấy nó trong vmdb.com…mừng quá xá nên muốn chia sẻ với bà con :o) .
Có bạn nào thích bài này không? và bài “kiếp đam mê” nữa

Comments Off on Giây phút giã từ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.