I Love Ngoc Lan

Diverse group

Hello các ban!

Ngoc Lan thân tuong, ta da biet kha nhieu (du rang biet bao nhieu van chua thê goi là du ca), nhung còn nhÛng nguòi ái mô chi là nhÛng ai, làm trong nhung ngành nào. Tôi nghï chúng ta dên tù trâm ngàn walks of life, nên nó rât là interesting khi biêt chúng ta cùng yêu môt nguoi danh ca vån sô. Các ban nào có thê thì cho biêt ban làm nghê gi, hay sinh viên ngành gì, hay tât cä thu gì mà ban có thê tiêt lô duoc vê mình thi có thê share voi bà con không?

3 Comments

 1. I’m currently workig for an university for post graduates level.
  I have loved Ngoc Lan voice & looks since the beginning of 1986. It has been more than a decade, but it seems like yesterday that I first known of her voice & looks.

  Comment by Ngoc Lan Idol — 6/24/2003 @ 3:50 pm

 2. Tôi là sinh viên đang học MBA, gần 2 năm nữa mới kết thúc. Chuyên ngành marketing.

  Chị Ngọc ơi, cơ quan thien nguyen là gì vậy?

  Comment by Sweetie — 6/25/2003 @ 3:14 pm

 3. Web Designer of course 🙂

  Full time at iLoveNgocLan.com.

  Comment by Donny — 7/1/2003 @ 9:14 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.