I Love Ngoc Lan

Nói về Ngọc Lan

Ngọc Lan có cái cuòi man mat. Tù nguòi cô xuất phát một cái gì quyến rủ vô bò, nhung không ai cất nghĩa nổi . Tôi nghĩ không phải tại vì cô đẹp (vì có bao nhiêu nguòi đẹp ngay cả trong nhóm ca sĩ VN của mình). Nghe cô Kỳ Duyên nói là nhìn cô có cái gì mong manh dễ võ cũng đúng, nhung khi nhìn cô hát trong hai cuồn tape nhạc, nhũng bản nhạc vui cô nhìn thấy rất là đầy súc sống, tràn đầy súc sống.. Ai đó nói rất đúng, là con nguòi cô đầy nhũng cái qualities đối chọi nhau, mong manh, mềm mại, thùy mị, nhung cũng hấp dẫn mê hoậc nguôi…

1 Comment

  1. Ban Tuyêt, I agree with you.

    Comment by ngoc — 6/24/2003 @ 1:45 pm