I Love Ngoc Lan

Những lời về người dẹp Ngọc Lan:

Nguyễn Ngọc Ngạn: “Một ca sĩ với hình dáng kiều diễm và giọng hát dài cát” “–Thật dúng!

Nếu bạn có lời của ai khác xin ghi vào dây…

3 Comments

  1. Nguyên cao Kỳ Duyên: Môt săc đẹp mong manh, sưong khói…

    Comment by Trọng — 7/18/2003 @ 1:13 am

  2. Mot giong ca mong manh,de vo nhung khong ai co the bat chuoc duoc.Giong ca cua Ngoc Lan giong nhu khong he vuong bui tran…

    Comment by Lily — 7/21/2003 @ 6:22 pm

  3. ngoc is the best singer… mot tieng hat rat la de thuong.. va rat la loi cuon

    Comment by kim — 7/30/2003 @ 6:43 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.