I Love Ngoc Lan

Dear True Fans of Ngoc Lan:

| iLoveNgocLan

We’ve reached a level of success wildly exceeding our expectations. As Ngoc Lan would have been, we are truly overwhelmed with your enthusiasm, encouragement, and commitment to make iLoveNgocLan.com better each time we visit, making it a true Home for all of Ngoc Lan’s fans. The Contributions page, completely rewritten, and with the Vietnamese version, will give you an idea of another area where we badly need your help. It is our hope that our “Ngoc Lan community” will come through for our beloved website. Regardless of your level of help, please keep in mind that, first and foremost, iLoveNgocLan always welcomes all of you Ngoc Lan’s true fans.

Mến gởi các bạn ái mộ Ngọc Lan chân chính.
Sự thành công của trang “ilovengoclan.com” đã vượt sự trù tính của chúng tôi. Chúng tôi – cũng như Ngọc Lan ở bên kia thế giới – thật phấn khởi vi quý bạn đã nhiệt tình hưởng ứng và khuyến khích cũng như quyết tâm làm cho trang này càng ngày càng đẹp, xứng đáng là một “tổ ấm” cho tất cả các người ái mộ Ngọc Lan. Nếu quý bạn viếng trang Contributions – đã được viết lại và dịch ra tiếng Việt – quý bạn sẽ thấy chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của quý bạn trên một lãnh vực khác. Chúng tôi hy vọng “Công Đồng Ngọc Lan” sẽ ủng hộ nhiệt tình trang Ngọc Lan yêu quý của chúng ta. Tuy nhiên xin quý bạn nhớ là “ilovengoclan.com” – dù sự ủng hộ của quý bạn lớn hay nhỏ – luôn luôn chào đón quý bạn, những người ái mộ Ngọc Lan chân chính.

1 Comment

  1. Tôi rất cám ơn những tiến triên cúa văn minh, để hôm nay ta có mạng internet này, và dã cho phép số người dồng lòng, tích cực dóng góp tâm huyết của mình dể dựng lên trang nầy. Tôi nghĩ iLoveNgocLan là cách tốt nhứt (most efficient) và rẽ tiền nhất (most cost-effective) dể dạt dược mục dích của chúng ta, dó là giữ mãi Ngọc Lan, dể người dời mà cô dã ru, người dời dó sẽ không bao giờ quên Ngọc Lan. Muốn giữ mãi tên tuổi của Ngọc Lan, chúng ta mỗi người “hi sinh” một chút thì cũng là chuyện nên làm…
    Ngoài ra tôi xin dồng ý với Donny: diều cần nhứt là chúng ta tụ họp trên trang nầy dể giữ Ngọc Lan mãi trong lòng chúng ta!

    Comment by ngoc — 8/7/2003 @ 10:56 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.