I Love Ngoc Lan

Bai nhac Mon Qua Cho Que Huong

| gje2122

Em đang tìm bản nhạc “Món Quà Cho Quê Hương” do Cô Ngọc Lan hát, nếu anh chị nào có bài này thì cho em xin với MP3 format (128kps or better). Xin gởi về email này : [email protected]
Cám ơn rất nhiều.
Tuan.

2 Comments

  1. Bài mà bạn muốn tên là “Một Chút Quà Cho Quê Hương”. Tôi sẽ gởi cho bạn dưới hình thức MP3

    Comment by Lẩm Cẩm — 8/27/2003 @ 2:51 pm

  2. Ca’m o*n ra^’t nhie^`u. My email address is [email protected]

    Comment by Tuan — 8/29/2003 @ 3:09 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.