I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan, Tiếng Hát Vô Thường

| iLoveNgocLan

Ai đẩy nàng Kiều vào lầu xanh?
Ai đưa Alisa vào khung cửa hẹp?
Và ai cắt đứt cuộc đời của Ngọc Lan?
Định Mệnh hau nghiệt ngã?
Nàng Kiều trong Đoạn Trường Tân Thanh hay Nàng Alisa của Khung cửa hẹp là những đóa hoa trong vùng đất nghiệt ngã. Ngọc Lan là một đóa hoa của Vô Thường cho nên định mệnh của Ngọc Lan cũng vô thường.
Ngọc Lan đã cất lên tiếng hát vô thường cho những giờ phút vô thường mà trong đó tình yêu cô dành cho người và cho đời cũng rất Vô Thường.
Xin hãy đốt cho Ngọc Lan một nén hương, biết đâu làn khói đó sẽ đem tiếng hát của Ngọc Lan vào Miên Viễn.

– Tiếp Sỹ Trương
Sep 2003

Comments Off on Ngọc Lan, Tiếng Hát Vô Thường

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.