I Love Ngoc Lan

Thay Doi

| iLoveNgocLan

Trang photos da hoang toan doi moi lai voi nhung anh nho thay the nhung con so. Chung ta cung co them vai tam anh moi. Cac ban hay tro lai trang nay thuong vi chung toi luon luon co anh moi cho cac ban xem. Trang articles cung da sua lai de cac ban co the doc duoc mot it roi neu nhu muon doc het thi doc. Va cac ban cung nen vieng tham trang Did You Know… thuong xuyen vi chung toi se dua vao nhung dat diem cua Ngoc Lan ma ban hang mo uoc duoc biet. Enjoy!

1 Comment

  1. Mấy tấm hình chụp Quán Ngọc Lan ở Saigon là do bạn Sweetie chụp và gởi cho chúng tôi. Xin cám ơn Sweetie.

    Comment by TNS — 9/17/2003 @ 11:04 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.