I Love Ngoc Lan

Hình ghép

Như bạn Trọng có nói qua, và sau này tôi sẽ post lên một bài về vấn đề rất khó chịu này: hình ảnh của Ngọc Lan lúc sinh thời va ngay cả bây giờ cô ra đi đã hơn hai năm, đã bị “khai thác” tối đa, nhiều trung tâm, vì lý do không có hình của Ngọc Lan, nên đă “mượn” hình cô do chỗ khác cầm quyền, và sau đó vá víu với hình của người khác, để lên CD cover, để giúp họ bán CD, mà trong đó có một hai bài “xào đi nấu lại” của Ngọc Lan. Một thí dụ tôi có thể đưa ra là hình Ngọc Lan chụp chung với Hương Lan (hình chót của phần “Other” trong trang “Photos”). Họ lấy hình của Ngọc Lan, ghép vào phần dưới của một người ca sĩ khác, thành một tấm hình mới, thật thoải mái, không lo nghĩ gì về chủ quyền hay làm có đúng hay sai, vân vân…

Đẹp quá cũng có cái bất lợi đó,vi` ai trong chúng ta mà không muốn được xem hình mới của Ngọc Lan? Các bạn nghĩ sao?

Comments Off on Hình ghép

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.