I Love Ngoc Lan

Buồn

Rượu nồng ôi đã uống cạn ly
Nhớ nhung sao cứ mãi đong đầy
Gió hỡi xin hãy ngừng than vãn
Cho lòng ta chết dưới cơn mưa.

Minh Trang

1 Comment

  1. Cam on chi Minh Trang. Bai tho duom buon vo cung.

    Comment by donny — 10/20/2003 @ 3:56 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.