I Love Ngoc Lan

Gió Thu

Tiếng hát ấy ngút ngàn vương lộng ngọc
Vút lên cao như ánh sáng nhiệm mầu
Rồi vụt tắt giữa muôn vàn tiếc nuối
Sầu đau đớn cho người đi…kẻ nhớ
Gió thu về mang âm hưởng thê lương
Lòng rũ rượi…Lan ơi buồn muôn thuở…

Minh Trang

1 Comment

  1. Vâng! Minh Trang,
    Hôm nay và mãi về sau. “Buồn này dẫm nát hồn tôi”…

    Comment by Only Yesterday — 11/14/2003 @ 4:11 am