I Love Ngoc Lan

Gio chi con lai giâc mo…

| Minh Trang

Trong tuân vua qua, Trang vua ui dô vua khân nguyên chi Ngoc Lan, mong chi vê cho Trang duoc gap chi trong giâc mo…nhu co môt lân chi da dên nhà Trang.
Hôm do là tôi thu hai; Trang da nam mo không gap chi mà lai gap ba cua Trang! Qua toi thu ba, tu vv…giâc mông binh thuong…Dên thu bay vua qua,Trang co di du môt dam cuoi cua nguoi Phap, co hat nhac karaoké, nhay dâm nhu moi dam cuoi khac; voi Trang chi là binh thuong thôi…Nhung tôi hôm thu bay chi Ngoc Lan lai vê cho Trang thây trong giâc mo…
Giâc mo do, Trang thây chi bân môt ao dâm den rât là sang, da chi trang và trang diêm rât dep. Chi Ngoc Lan dung duoi sân khâu, kê bên khan gia, cho gioi thiêu dê lên hat. Trang mung qua; nhât dinh lân này không bo qua co hôi… se tiên dên bên chi, se noi chuyên voi chi, se khen chi…vi Trang rât là mung. Nhung…sao co mây nguoi ho dem mây cai trông nho nho dê sau chi Ngoc Lan, làm thanh hàng rào ngan cach giua Trang và chi…Trang không thê nào toi gân bên chi duoc và giâc mo tu tu mo dân…mo dân… dê lai trong Trang nôi tiêc nho vô bo…

Comments Off on Gio chi con lai giâc mo…

No Comments