I Love Ngoc Lan

Giá Buốt…

| Minh Trang

Mênh mong bờ bến em nơi đâu ?
Buốt giá đêm nay gió vẫn còn
Nỗi niềm cô độc … đơn phương đợi
Cát vàng bôi xóa dấu chân em…

Comments Off on Giá Buốt…

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.