I Love Ngoc Lan

Duy Quang ðịnh về VN ở luôn

| Sweetie

http://web.tintucvietnam.com/Am-Nhac/2004/1/32054.ttvn

2 Comments

  1. Lucky him

    Comment by donny — 1/9/2004 @ 9:42 am
  2. Nếu NL còn sống mà về VN ở luôn hoặc trình diễn, chắc là NL đi tới đâu thì cả đống fan sẽ đi theo đó….chắc chắn sẽ tạo nên hiện tượng ở VN…RỒi NL sẽ hát trong những chương trình Duyên Dáng VN như TNS, Đức Huy, Thu Hà đã từng hát…sẽ làm video clip cho chương trình VTV “Bài hát tôi yêu”. Ôi, chuyện này mà thành hiện thực, chắc Sweetie sẽ hồi hương và sống ở VN luôn quá.

    Comment by Sweetie — 1/9/2004 @ 3:27 pm