I Love Ngoc Lan

Nho ta thì về

Làm gì làm, đi đâu đi, tôi vẫn nghĩ vẫn nhớ đến Ngọc Lan, mà bây giờ có trang web này tôi thấy có một mục đích nào đó cụ thể hơn, có thể “trở về” được khi nhớ Ngọc Lan, như trở về một mái nhà am cung. Như nói chuyện với người. Như nghe người nói những lời yêu tha thiết riêng tôi. Như người vẫn còn đó bằng xương bằng thịt, chờ đón tôi về.
Em hỡi anh về đây…

3 Comments

  1. Anh Trọng oi, chýa thấy ai mùi bằng anh cả. vẬy anh phải siêng trở về trang này nhé!

    Comment by Mai Chi — 1/23/2004 @ 3:31 pm
  2. Trọng có làm gì, có đi đâu, bản tánh mùi mẫn vẫn y như cũ. Haha…

    Comment by Thao — 1/23/2004 @ 3:31 pm
  3. Welcome back, buddy!

    Comment by donny — 1/24/2004 @ 7:29 am