I Love Ngoc Lan

Cô đơn

| tinhlamlo

Mơ mộng gì đêm nay,
khi người xa tầm tay.
Hỡi Ngoc Lan em gái!
Như áng mây trời bay…

Nuối tiếc làm sao nguôi.
Tình anh theo mây trôi.
Hỡi Ngọc Lan em ơi!
Vội vã chi người ơi…

Mông này đành vĩnh biệt.
Kiếp cầm ca.. dứt đoạn.
Hỡi Ngọc Lan… mắt xanh!
Hàm chứa câu hỏi anh…

“Đời em sao mong manh?
Bài em ca chưa dứt.”
Hỡi Ngọc Lan cô đơn!
Chờ anh, xin em chờ

(Đôi ta sẽ có nhau,
gạt bỏ đi thương đau)

Tinhlamlo

2 Comments

  1. Bai tho hay qua, cam on ban rat nhieu.

    Comment by donny — 2/12/2004 @ 9:19 am
  2. dung vay, bai tho nay rat hay, nhu nhung bai tho khac cua ban. Mong ban se du cuoc thi viet.

    Comment by ngoc — 2/12/2004 @ 3:37 pm