I Love Ngoc Lan

Gần đến ngày hết hạn thi viết

Trước khi nghĩ một weekend đầy thoải mái, tôi muốn nhắc các bạn là ngày chót của cuộc thi viết (1 tây tháng ba) sắp đến rồi, nếu bạn còn đang cầm bút lưỡng lự… thì xin nổ lực hơn tí xíu, bạn không muốn để bức tranh này lọt vào tay người khác đâu mà, tôi nói đúng ý bạn rồi còn gì?

Have a great weekend!

Comments Off on Gần đến ngày hết hạn thi viết

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.