I Love Ngoc Lan

Bài viết thi “Why do you think you’re Ngọc Lan’s greatest fan?”

Có bạn đã viết hỏi chúng tôi về “bài dài, ngắn” vì họ muốn viết hơn 1,500 chữ đã nêu ra trước đây. Thôi thì thể theo lời yêu cầu của bạn, chúng tôi xin loan báo là bài dài đến cỡ 2,500 chữ cũng được, nhưng xin thật lòng “năn nỉ” các bạn, đừng viết dài hơn nữa…

Sau đây tôi xin viết vài hàng về ngày hôm nay, Ash Wednesday. Thú thực tôi sợ các bạn cho là tôi “truyền đạo” (vì vậy tôi không viết thành bài mới), nhưng có điều này làm tôi nghĩ đến Ngọc Lan nên muốn chia sẻ cùng các bạn: hôm nay là ngày người công giáo sẽ được Cha dùng tro vẽ lên trán một hình cây thành giá, và cha sẽ nói “Remember man that thou art dust and unto dust thou shalt return.” “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi……để một mai tôi về làm cát bụi…”

Comments Off on Bài viết thi “Why do you think you’re Ngọc Lan’s greatest fan?”

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.