I Love Ngoc Lan

Cuộc thi: Người ái mộ Ngọc Lan nhứt

| iLoveNgocLan

Thật là một niềm vui vô bờ cho chu’ng toi, đã nhận và đọc bài luận văn của các ban đã nhọc lòng bỏ thời giờ quí ba’u mà viết để tỏ lòng ưu ai đến Ngoc Lan. Những cách diễn tả khác nhau, những khía cạnh đặc biệt của từng hoàn cảnh, tất cả đã diễn ta cho chúng tôi sự trìu mến đến với Ngọc Lan: có bạn đã vì sự yêu mến Ngọc Lan quá độ mà làm cho người yêu chịu không nổi, một bạn đã “tranh” với người yêu mình trong việc sưu tầm nhạc Ngọc Lan, thầm chí có bạn cho biết yêu cô hơn cả người nhà trong gia đình! Có bạn đã diễn tả chi tiết về Ngọc Lan khi đi trình diễn. Từ từ chúng tôi sẽ đăng tải hết để các bạn “see for yourselves”… Hôm nay chúng tôi sẽ đăng hai đã được chọn cho hai giải đầu, và mỗi ngày sau đó sẽ đăng từ từ cho đến khi hết các bài dự thi. Các bạn do’n coi nhé!

Comments Off on Cuộc thi: Người ái mộ Ngọc Lan nhứt

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.