I Love Ngoc Lan

Hình mới

| iLoveNgocLan

Chúng tôi xin mời các bạn xem một tấm hình Ngọc Lan tha thướt trong chiếc áo dài Việt Nam, và một tấm hình vẽ do bạn Myall gởi tặng.

2 Comments

  1. comment
    Chi Ngoc Lan qua la dep tuyet voi!

    Comment by Minh Ha — 3/7/2004 @ 12:56 am
  2. Beautiful!

    Comment by Nhat Nhi — 3/8/2004 @ 8:12 pm