I Love Ngoc Lan

An bình giấc ngủ triền miên

| iLoveNgocLan

An bình giấc ngủ triền miên
Dư âm tiếng hát gợi niềm nhớ thương
Ngọc Lan trên chốn Thiên Đường
Nhớ chăng những kẻ vấn vương cõi trần !..

– Quảng Thuận

Comments Off on An bình giấc ngủ triền miên

No Comments