I Love Ngoc Lan

Buồn

| iLoveNgocLan

Rượu nồng ôi đã uống cạn ly
Nhớ nhung sao cứ mãi đong đầy
Gió hỡi xin hãy ngừng than vãn
Cho lòng ta chết dưới cơn mưa.

– MT Paris

Comments Off on Buồn

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.