I Love Ngoc Lan

Buồn

| iLoveNgocLan

Rượu nồng ôi đã uống cạn ly
Nhớ nhung sao cứ mãi đong đầy
Gió hỡi xin hãy ngừng than vãn
Cho lòng ta chết dưới cơn mưa.

– MT Paris

Comments Off on Buồn

No Comments