I Love Ngoc Lan

Cô đơn

| iLoveNgocLan

Mơ mộng gì đêm nay,
khi người xa tầm tay.
Hỡi Ngoc Lan em gái!
Như áng mây trời bay…

Nuối tiếc làm sao nguôi.
Tình anh theo mây trôi.
Hỡi Ngọc Lan em ơi!
Vội vã chi người ơi…

Mông này đành vĩnh biệt.
Kiếp cầm ca.. dứt đoạn.
Hỡi Ngọc Lan… mắt xanh!
Hàm chứa câu hỏi anh…

“Đời em sao mong manh?
Bài em ca chưa dứt.”
Hỡi Ngọc Lan cô đơn!
Chờ anh, xin em chờ

(Đôi ta sẽ có nhau,
gạt bỏ đi thương đau)

– Tinhlamlo

Comments Off on Cô đơn

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.