I Love Ngoc Lan

Cung Đàn

| iLoveNgocLan

So lại phím đàn khơi dòng xưa
Một cung u uất,
Ngoài song mưa
Trăm buồn nặng trĩu rơi từng hạt
Ta buốt lòng đau giữa gió ngàn

Ta trách lòng mình nổi đa mang
Một cánh hoa rơi cũng ngỡ ngàng
Ta trách trời xanh còn bóng nắng
Mà đổ mưa thầm gieo tóc tang

So lại phím đàn nghe môi đắng
Đôi giọt bàng hoàng nhịp thở than
Ngỡ dòng tóc gió bay chua xót
Về từ mộ nào hay chiêm bao?

– Vo Thuong

Comments Off on Cung Đàn

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.