I Love Ngoc Lan

Dương Cầm Đêm

| iLoveNgocLan

Dương cầm nay còn đó
Mà đóa hoa rụng tàn
Cánh vướn trên từng phím
Chạm đáy buồn trái tim

Thánh thót như giọt nước
Rơi vào bể lòng đêm
Vang lạnh lùng,nức nở?
Vỡ oà cung nhớ thương.

Đóa hoa màu giọt máu
Nằm rũ rượi buồn đau
Như hằn lại nốt yêu
Trên khuôn hồn mềm yếu

Em đóa hoa phiếu diễu
Nở trong ngày xót xa
Cho ta qua định mệnh
Một đóa hoa bạc phần

Một ngày không son phấn
Mà cũng tràn hương bay
Để dương cầm tháng ngày
Đêm hồn còn nỗi hận.

– Vo Thuong

Comments Off on Dương Cầm Đêm

No Comments