I Love Ngoc Lan

Gởi My

| iLoveNgocLan

Nghe gi ngắt từng cơn
Lng anh bỗng ngậm ngi
Em sao đứng đ
Nhn anh lệ khoanh trng

Đừng khc nữa em ơi
Cho cơn sầu vt cao
Em hy ngủ đi
Qun đi cơn sầu đời

Giờ cn lại mnh anh
Ngm thơ trong gi thoảng
Nhớ mi em yu
Giờ ra đi phương no

Ngọc Lan ơi c nghe
Lời anh tha thiết gọi
Nhưng em quay lưng
Đi mi xa cuộc đời

Đời buồn lắm hả em
Hy vọng no thắm thiết
Xin gởi my bay
Đến phương trời Ngọc Lan

– Ngọc Lam

No Comments

Leave a comment