I Love Ngoc Lan

Gió

| iLoveNgocLan

Cơn gió vô tình ghé qua đây,
cho mối tình ta bay ngút xa,
cho ước mộng kia quá tầm tay.
Cho anh nuôi hảo vọng:
Suốt đời bên em…

Em của anh bóng đã xa mờ
theo cơn gió cuốn, thúc em đi.
Cành hoa hương ngát của anh ơi!
Sao cho anh vỡ mộng:
Muôn kiếp gần em…

Gió ơi, phải chi mai hãy đến.
Để cánh hoa kia khoe sắc tươi.
Thêm một ngày thôi, sao không đợi?
Làm tim tôi nhói đau,
Cánh Ngọc Lan đâu?

– tinhlamlo

Comments Off on Gió

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.