I Love Ngoc Lan

Gió Thu

Tiếng hát ấy ngút ngàn vuông lộng ngọc
Vút lên cao như ánh sáng nhiệm mầu
Rồi vụt tắt giữa muôn vàn tiếc nuối
Sầu đau đớn cho người đi…kẻ nhớ
Gió thu về mang âm hưởng thê lương
Ḷng rũ rượi…Lan ơi buồn muôn thuở…

– MT Paris

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.