I Love Ngoc Lan

Hoa Biết Hát

Tôi đă biết một loài hoa biết hát
Một loài hoa mang hương sắc cho đời
Ai đă từng một lần nghe hoa hát ?!
Sẽ nhớ maĩ một đóa hoa Ngọc Lan

– Q2T

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.