I Love Ngoc Lan

Hoa Biết Hát

| iLoveNgocLan

Tôi đã biết một loài hoa biết hát
Một loài hoa mang hương sắc cho đời
Ai đã từng một lần nghe hoa hát ?!
Sẽ nhớ maĩ một đóa hoa Ngọc Lan

– Q2T

Comments Off on Hoa Biết Hát

No Comments