I Love Ngoc Lan

Mơ Dáng Ai

| iLoveNgocLan

Heo hút mịt mù ..gió mây ơi
Lấp ánh trăng khuya áng mây mờ
Gió rít cho hồn thêm cô lẻ
Mơ dáng Lan về đây với tôi

– MT Paris

Comments Off on Mơ Dáng Ai

No Comments