I Love Ngoc Lan

Một Ngày

| iLoveNgocLan

Một ngày mưa bay trong mắt
Một ngày thôi hết nắng vàng
Một ngày em về cát bụi
Cả trời mây cuốn anh theo

– Sweetie

Comments Off on Một Ngày

No Comments