I Love Ngoc Lan

Ngủ Ngoan Giấc Mộng

| iLoveNgocLan

Ngủ ngoan đi em ơi
Ngày mai tình để đó
Lòng buồn như mây gió
Chợt đến rồi chia phôi

Ngủ ngoan đi đôi môi
Dịu dàng cành Lan thắm
Nồng nàn hơn thanh thoát
Cho cay đắng biệt ly

Ngủ ngoan những hoài nghi
Dỗi hờn nào còn mới
Vì đâu không cho đời
Để mãi hoài biển khơi…

Ngủ ngoan đi tim ơi
Niềm vui thôi ngày tới
Giấc mộng đời oan trái
Nhưng mãi tình nào phai

Ngủ ngoan nhé đắng cay
Một lần đời đã gọi
Tiếc cho thân cát bụi
Ngủ đi nào em ơi!

– Vo Thuong

Comments Off on Ngủ Ngoan Giấc Mộng

No Comments