I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan Tiếng Hát Dạt Dào

| iLoveNgocLan

Ngọc Lan tiếng hát ngọt ngào
Hương Lan thơm tỏa đi vào thiên thu
Giã từ kiếp sống phù du
Hồn em bay bổng chu du cõi trời
Dù nay thân xác rã rời
Đôi mắt u uẩn sống đời lời ca
Hồng nhan bạc mệnh tài hoa
Âm vang xa vắng u hoài từ đây
Tha hương thoát kiếp lưu đày
Tình ca theo gió mây bay non bồng
Cuộc đời sắc sắc không không
Về nơi vĩnh cửu tránh đời hư hao
Chuông ngân cất mũ tiễn chào
Đàn chim dáo dác nghẹn ngào bay đi ..

– Quảng Thuận

Comments Off on Ngọc Lan Tiếng Hát Dạt Dào

No Comments