I Love Ngoc Lan

Nhớ Em Yêu

| iLoveNgocLan

Anh sẽ viết tên Lan trong những buổi chiều
Để anh sẽ mơ nhiều trong giấc ngủ
Anh sẽ khắc tên Lan lên những vì tinh tú
Và lồng vào vũ trụ tiếng “nhớ em yêu”

– Sweetie

Comments Off on Nhớ Em Yêu

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.