I Love Ngoc Lan

Những Câu Thơ Về Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Mặt trong như bích Ngọc
Môi xinh tựa cành Lan
Ngoc tiếc thay chóng vỡ
Lan đáng tiếc vội tàn

– NT

Comments Off on Những Câu Thơ Về Ngọc Lan

No Comments