I Love Ngoc Lan

Đóa Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Nếu ai hỏi: thích loài hoa nào nhất..?
Xin trả lời: chỉ một đóa Ngọc Lan
Không khoe sắc như những nụ tình hồng
Nhưng rực rỡ giữa muôn vàn hoa khác..

– MT Paris

Comments Off on Đóa Ngọc Lan

No Comments