I Love Ngoc Lan

Đóa Tim (Tặng Ngọc Yến)

| iLoveNgocLan

Có nghĩa gì đâu một đóa hoa
Héo hon gầy guộc chẳng sa hoa
Gục đầu vàng úa thân cô quạnh
Một góc u buồn khép màu xanh

Chờ chút vô thường người ôm lấy
Chăm mầm vun giữ một cõi riêng
Có phải sơ duyên hoa bùng dậy?
Hoa kiếp đâu ngày nở rồi phai?

Mấy nụ tiên nuôi oan nghiệt
Dầu xanh cành lá bởi yêu thương
Không đủ đắm say hay hạnh phúc
Cành nhuộm màu ve thẫm trái tim

Để mãi hận sầu vạn nỗi niềm
Muôn đời bất diệt một đóa tim
Đã đem tiếng hát hoa ngây ngất
Chìa lại giọt nồng máu về hoa?

– Vo Thuong

Comments Off on Đóa Tim (Tặng Ngọc Yến)

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.