I Love Ngoc Lan

Tiếc

| iLoveNgocLan

Ngồi nhìn một thoáng mây qua
Tiếc hoa tàn úa về nơi đất trời
Tiếc cho một phía biển khơi
Một đời vọng mãi nỗi đau âm thầm

Nghe ra hết nghĩa thủy chung
Cho tan nhạt hết chia đôi phận này
Và mơ và hát tình say
Giữa đêm lại thấy nụ cười vụt bay

Tiếc cho nụ mắt đọng mưa
Phủ màu trắc ẩn dường âm u tình
Tiếc muôn ngàn để lặng thinh
Ngồi nhìn cuối phố chỉ mình ta thôi

Tiếc ngày biền biệt mãi trôi
Một vùng đất hứa lẻ loi người còn
Ấm thêm hồn đó sắt son
Tiếc lời chưa nói biệt ly cúi chào

Tiếc đây qua giấc chiêm bao
Khép vừa đôi mắt
Thở dài.
Lặng im .

– Vo Thuong

Comments Off on Tiếc

No Comments