I Love Ngoc Lan

Tưởng Nhớ

| iLoveNgocLan

Vấn vương nỗi nhớ khi xuân đến
Gợi bao hoài niệm buồn tháng ba
Ngày ấy có loài hoa biết hát
Mang tên Ngọc Lan đã vội tàn

Một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày
Vắng chị bao người nuối tiếc thay
Làm sao cho đời vơi nỗi nhớ ?
Chốn ấy trời cao chị có hay …?

Một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày
Đi, về trăng có thấy buồn vây?
Trách tài trách mệnh sao oan trái…
Biệt ly, thương tiếc lấp sao đầy ?

Ngọt ngào cao vút tiếng hát bay
Yêu thương ngân trong nốt nhạc đầy
Cho đời nối tình không biên giới
Cho ai biết sống chớ đọa đày

“Nẻo trăng lên” tất “Cõi trăng về”
Thiên Đàng nơi có mãi mùa xuân
Lời kinh hòa lệ con xin Chúa
Chúa ơi, thương dắt MARIA về.

Tưởng nhớ chị MARIA LÊ THANH LAN
06/03/2001 – 06/03/2004

– Thân Hà Mi

Comments Off on Tưởng Nhớ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.