I Love Ngoc Lan

Vô Thường

| iLoveNgocLan

(Viết cho tháng 3)

Vô thường tôi bỗng quên tôi
Quên đi những lối đường vui quen tìm
Vô thường ôm một trái tim
Ai xa xôi quá không còn tìm ra
Vô thường hồn bỗng xót xa
Bình yên đánh mất chỉ còn bão giông
Vô thường tôi đứng bên dòng
Soi vào đáy khổ thấy mồ chôn tôi
Vô thường đào huyệt vùi đời
Vô thường tôi khóc, vô thường tôi mơ
Vô thường tôi viết thành thơ
Nghe trong tiếng thở buồn hơn bao giờ.

– Vo Thuong

Comments Off on Vô Thường

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.