I Love Ngoc Lan

Xót xa

| iLoveNgocLan

Ngọc Lan ơi hỡi Ngọc Lan
Xa vời tiếng hát muôn trùng đêm thâu
Em đem tiếc nuối cho đời
Mang sầu vương vấn cho lòng quạnh hiu
Cô đơn chôn kín mối tình
Xót thương kia hỡi bao giờ cho nguôi.

Ngọc Lan
Oh Ngọc Lan
Ta voix s’éloigne dans la nuit étoilée
Tu t’en vas et me laisses éplorer
J’ai l’âme si vide et le coeur si lourd
La solitude m’envahit…me tourmente
Ce chagrin…je suis seul à porter le deuil…

– MT Paris

Comments Off on Xót xa

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.