I Love Ngoc Lan

Tin Giờ Chót Về Quán Ngọc Lan (3)

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: thân mẫu anh Thông, chủ quán Ngọc Lan, đã tạ thế hồi 5 giờ 30 sáng (giờ Việt Nam) ngày 24 tháng 3 năm 2004. Bởi vậy quán Ngoc Lan đã không khai trương được vào ngày 24 tháng 3 như đã dự định.

Anh Thông cho biết ngày khai trương sẽ rời đến tuần tới thứ hai ngày 29 tháng 3.

iLoveNgocLan.com thành thật chia buồn cùng anh Thông và tang quyến.

2 Comments

  1. Xin duoc chia buon cung voi anh Thong va gia dinh.

    Comment by donny — 3/24/2004 @ 9:47 am

  2. Mong se co dip den quan nay va gap duoc nguoi cung y tuong.

    Comment by Minh Ha — 3/25/2004 @ 12:27 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.