I Love Ngoc Lan

Ðời Thơm Tiếng Hát Trầm Hương

| iLoveNgocLan

Bài thơ sau đây của Luân Hoán đã được bạn Song Vinh gởi đến chúng tôi

nhẹ hơn khói, ngát hơn hương
thong dong chỉ thắm tơ buồn bung hoa
thả hồn, nhón bám lời ca
chợt nghe tim phổi trẻ ra bất ngờ
Ngọc tim tôi, một khối thơ
Lan tiên bén rễ qùi chờ hương sương
nương giọng em, tôi về nguồn
nghe lòng sóng vỗ như tuồng yêu ai
em hay tiếng hát liêu trai
đỡ tôi qua ngọn đời dài chênh vênh ?

Luân Hoán
(trích Cỏ Hoa Gối đầu xb 1997)

Comments Off on Ðời Thơm Tiếng Hát Trầm Hương

No Comments