I Love Ngoc Lan

Link on Vietscape

Another very important link was made.

Also, call for essays please!!!! Will you write something on the occasion of our upcoming first anniversary? Can you even guess what the date is, when our iLoveNgocLan.com appeared for the very first time with just a few pictures, a few stories, and a few fans? Imagine that! One year old!

3 Comments

  1. Yes! Lovely

    Comment by donny — 5/13/2004 @ 12:27 pm

  2. Very cool. Nu danh ca Ngoc Lan, dung roi!

    Comment by Mai Chi — 5/13/2004 @ 2:22 pm

  3. Năm ngoài một lần tình cờ khoảng tháng sáu,search trên yahoo để kiếm một trang web về cô Ngọc Lan.Lúc ấy thì ngoài trang vietscape cung cấp thông tin về cô Ngọc Lan và một số đĩa CD tiêu biểu và khoảng 6 bản nhạc ra,thì mình hoàn toàn không biết gì thêm về cô Ngọc Lan.Các trang web khác cũng như thế ,họ chủ yếu lấy từ trang vietscape ra chứ không đưa thêm bất kì thông tin nào mới.Khi gặp web ilovengoclan,thì vui cực kỳ.Và hơn thế nữa ,”tieng thơm đồn xa”,và sự mến mộ dành cho cô Ngọc Lần mà web ilovengoclan ngày càng phổ biến.Không biết trong chúng ta đã vào trang http://www.ngoclan.com(website của trung tâm Ngọc Lan Musique) chưa.(hiện tại web này không hoạt động ).Nếu bạn nào đã vào rồi,diễn tả lại cho mọi người nghe với.

    Comment by name — 5/14/2004 @ 12:25 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.