I Love Ngoc Lan

Bài dịch Memory Lane

| iLoveNgocLan

Chúng tôi đã “hăm he” từ lâu sẽ dịch bài này ra tiếng Việt, nhưng ngày qua tháng lại vẫn không có kết quả, thì đùng một cái, bạn TNS ra tay dịch, và cũng khoảng thời gian đó, một bạn ái mộ Ngọc Lan, với danh hiệu Nostalgia, đã gởi đến cho chúng tôi bài bạn ấy chắc chắn đã tốn rất nhiều công lao, ngày đêm không ngủ để dịch cho chúng ta. Vậy chúng tôi xin đăng bài Giòng Kỷ Niệm, là một sự tụ hợp giữa hai đầu óc lớn (great minds think alike) Nostalgia và TNS.

Xin chan thanh cam on hai ban!

2 Comments

  1. Wow, vay la dieu mong uoc cua toi da duoc man nguyen. Cam on hai ban TNS va Nostalgia.

    Comment by Minh Ha — 5/22/2004 @ 8:20 pm
  2. Hai anh dịch bài này rất hay và giữ nguyên chất của bài viết chính. Mai Chi phục tại của hai anh.

    Comment by Mai Chi — 5/25/2004 @ 1:11 pm