I Love Ngoc Lan

Gap nhau

| minhtam

Hôm nầy thứ bẩy ngay22/5,vào trang web Ngọc Lan,thấy mọi người tham gia đông vui quá.Tin đầu tiên là: Du Tu Le đã có một news mừng sinh nhật đầu tiên của web Ngọc Lan .Nhà thơ Du tử lê không quá xa là đối với chúng ta,vì nhiều bài thơ của ông đã được phổ thành nhạc rất nhiều.Nhưng không biết cô Ngọc Lan có hát một bài hát nào phổ từ thơ của ông không ?Hôm nay là ngày cuối cùng của hạn chót cuộc thi đoán xem 17 bài hát trong 32 bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Anh TNS làm ý định này rất hay,vì sắp tới tháng sáu ở VN ,nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được trao giải âm nhạc hòa bình thế giờ.Những fan kỳ cựu ngày đầu của web Ngọc Lan(nhất là chị Ngọc,Minh Trang,anh Vương Ngọc Yến,OY… mà không tham gia thì tiếc quá) và những fan mới tham gia.Cac bạn có thể gửi email cho anh TNS qua [email protected] hoặc post dưới phần comment.Một bài hát mà cô Ngọc Lan ca ngợi tình bạn bè là Gặp nhau-nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ(có trong phần music),xin gửi bài này đến tất cả mọi người.

2 Comments

  1. Wow! That la mot dieu hanh dien cho chung ta duoc nha tho Du Tu Le post len trang dau tien cua trang web. Xin thanh that cam on Minh Tam va nho tho Du Tu Le.

    Qua that khong co mat ngay trao giai hoa binh cua Tinh Cong Son la mot dieu dang tiec.

    Comment by donny — 5/22/2004 @ 6:57 am

  2. Rat hoan ho ban Minh Tam da qua tich cuc gop phan. Nhin cai trang cua du te le thi thay xanh mat lien vi co Ngoc Lan ngoi chem che tren trang 1 cua web nay.

    Comment by Minh Ha — 5/22/2004 @ 8:32 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.